Procedura de arhivare a datelor personale din dosarele înregistrate în ECRIS şi PORTAL

Fiecare instanţă de judecată din România are un site propriu (ECRIS). Informaţiile din aceste site-uri sunt introduse şi actualizate de către personalul instanţelor care dețin proprietatea asupra bazelor de date și a conținutului acestora. Informaţiile sunt preluate la nivel central de Ministerul Justiției care le afișează în cadrul portalul instanțelor de judecată (PORTAL). Informaţiile despre dosare sunt actualizate zilnic atât la nivel central (PORTAL) cât și la nivelul instanţelor (ECRIS).

 

De obicei, pe portalul instanțelor de judecată se publică numele și prenumele justițiabililor, date care sunt inserate, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date. Aceste date sunt strict necesare pentru realizarea scopului urmărit prin cele două aplicații.

 

După data de 25 mai 2018, aplicabilitatea Regulamentului (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date dă posibilitatea persoanelor interesate de a obține confidențialitatea datelor prin procedura arhivării/ștergerii datelor din sistemul ECRIS și PORTAL.

 

O persoană ale cărei date personale (e.g. nume și prenume) apar înregistrate în ECRIS și PORTAL, persoană care a avut calitatea de reclamant, pârat, contestator, intimat, martor, inculpat ș.a. într-o procedură litigioasă care s-a aflat pe rolul instanțelor de judecată din România (judecătorii, tribunale, curți de apel, I.C.C.J.), proces finalizat (în care s-a pronunțat o hotărâre rămasă definitivă) poate solicita ca dosarele să nu mai aibă caracter public.

În acest scop, persoana interesată trebuie să solicite inițierea demersurilor legale în scopul arhivării informaţiilor publice care constituie date cu caracter personal publicate în PORTAL şi ECRIS. Rezultatul optim este ca instanța de judecată care a instrumentat dosarul în cauză să utilizeze opțiunea de confidențialitate la introducerea datelor în aplicația ECRIS, opțiune care conduce la eliminarea datelor din PORTAL.

În situația în care dosarul în care a fost implicat o persoană s-a aflat pe rolul unei singure instanțe, se va iniția o singură procedura de solicitare a instanței în cauză, care va dispune cu privire la această.

În cazul o persoană a fost implicată în mai multe dosare, aflate pe rolul mai multor instanțe, procedura de solicitare trebuie îndeplinită prin solictarea tuturor instanțelor în parte.

În cazul în care dosarul unei persoane a urmat cai de atac (de ex. apel, recurs) și a fost judecat, așadar, de mai mult de o singură instanța,procedura de solicitare trebuie îndeplinită prin solictarea tuturor instanțelor în parte care au fost competențe a judecă fiecare stadiu procesual.