Constituirea rapidă a unei societăți comerciale

În vederea evitării deplasărilor și întâlnirilor inutile, în special în contextul pandemiei de SARS-CoV-2, pentru rapiditatea întocmirii actelor juridice necesare și diminuarea costurilor aferente constituirii unei societăți comerciale, va invităm să completați formularul următor.

Pentru stabilirea unei comunicări eficiente, va rugăm să completați toate informațiile solicitate, în măsura în care acestea au aplicabilitate. Omiterea transmiterii anumitor informații solicitate sau inserarea unor date incorecte conduc la invalidarea formularului.

Informatiile solicitate in continuare sunt cerinţele legale care se cer a fi îndeplinite pentru ca judecătorul delegat pe langa Oficiul Registrului Comertului sa autorizeze constituirea societăţii comerciale şi sa dispuna înmatricularea ei în Registrul Comerţului, în condiţiile prevăzute de legea privind acest registru. (art. 40 L.31/1991)

*Toate câmpurile marcate cu *asterisc sunt obligatorii.