Magazin juridic online

În vederea evitării deplasărilor și întâlnirilor inutile, în special în contextul pandemiei de SARS-CoV-2, pentru rapiditatea întocmirii actelor juridice necesare și diminuarea costurilor aferente operațiunilor juridice solicitate, va invităm să accesați opțiunile disponibile.