• Bădiță & Pop

Alocațiile de stat pentru copii

Ordonanța de Urgență nr. 9/2019 emisă de Guvernul României (pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap) stabilește mărirea sumelor care urmează să fie acordate copiilor, cu titlu de alocație de stat. Astfel, se vor aloca, lunar:


a) 300 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu

handicap;

b) 150 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora;

c) 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap


Alocațiile de stat pentru copii vor fi acordate în cuantumul indicat de OUG nr. 9/2019 începând cu drepturile aferente lunii Aprilie 2019.