• Bădiță & Pop

Declarația Unică de Venit


Cel mai târziu la data de 15 martie 2019 trebuie depusă Declarația Unica de Venit (descarcă).


Cei care au obligația depunerii sunt persoanele care obțin venituri din:

a) activități independente, pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

b) drepturi de proprietate intelectuală, cu excepţia contribuabililor pentru care impozitul se reţine la sursă;

c) cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se stabileşte în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli;

d) activităţi agricole, pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

e) piscicultură şi silvicultură;

f) transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare;

g) alte surse, pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei.


Declarația unică de venit se utilizează pentru declararea:

- impozitului pentru veniturile realizate în România sau/şi în străinătate în anul 2018;

- impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în România în anul 2019;

- venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale pentru anul 2019 şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2018;


În cazul persoanelor care încep o activitate în cursul anului fiscal 2019 şi în cazul acelora care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor, Declaraţia unică se depune în termen de 30 de zile de la data începerii activității sau, respectiv, de la data la care se cedează folosința bunurilor.


Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță prin intermediul:

- serviciului Spaţiul privat virtual, disponibil pe site-ul www.anaf.ro, pe baza credențialelor;

- serviciului Depunere declarații, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat;