• Bădiță & Pop

Despre PFA si Întreprinderi Individuale

Miercuri, 16 ianuarie 2019, este ultima zi în care persoanele fizice autorizate (PFA) şi întreprinderile individuale (II) pot solicita Oficiului Naţional al Registrului Comerţului înregistrarea menţiunilor referitoare la obiectul lor de activitate.

Potrivit Legii nr. 182/2016 pentru aprobarea OUG nr. 44/2008, un PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN, în timp ce o întreprindere individuală poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN.

Termenul acordat de actul normativ citat pentru efectuarea modificărilor a fost de 2 ani de la intrarea în vigoare a legii.

Zeci de mii de PFA și II care au înscrise în obiectul de activitate mai mult de 5 clase CAEN, respectiv, 10 clase CAEN riscă să fie radiate dacă până pe 16 ianuarie 2019 nu se conformează acestor limite.

Începând cu data de 19 martie 2019, Oficiul Registrului Comerţului va radia, din oficiu, persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale al căror număr de activităţi incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel impus de legislaţia actuală.

Modificarea menţiunilor referitoare la obiectul de activitate şi emiterea noilor certificate de înregistrare se realizează, în baza cererii adresate oficiului registrului comerţului competent, cu titlu gratuit. Persoanele si întreprinderile care sunt în această situație și care nu vor să renunțe la anumite activități pot opta pentru transformarea în societate cu răspundere limitată (SRL), ca formă de organizare.

Lista PFA si II care nu şi-au îndeplinit obligaţia de modificare a obiectului de activitate este publicată aici, pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.