• Bădiță & Pop

Despre programul guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar”

Începând cu anul 2019, pentru copiii minori, Ordonanța de urgență nr. 104/2018 a stabilit implementarea Programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar”. Acest Program are ca scop asigurarea unui surplus financiar pentru copii la vârsta de 18 ani iar titularul unui cont poate fi orice copil care este cetățean român și nu a împlinit vârsta de 18 ani.

Contul, intitulat Cont individual de economii Junior Centenar, se deschide pe numele copilului în mod automat, la unitățile Trezoreriei Statului, fără a fi necesară o cerere din partea unuia dintre părinți (sau din partea reprezentantului legal al copilului sau a împuternicitului acestuia). Coordonatele contului individual de economii Junior Centenar și condițiile de utilizare se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

În acest cont se pot depune oricând de către reprezentantul legal al copilului sau de către alte persoane, orice sume de bani în lei, prin virament, mandat poștal prin oficiile Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. sau în numerar prin casieriile unităților Trezoreriei Statului.

Titularii de cont vor beneficia de o primă de stat în valoare de 600 lei anual până la împlinirea vârstei de 18 ani (mai puțin pentru anul în care titularul împlinește vârsta de 18 ani) cu condiția ca suma depusă în anul respectiv în cont să fie de minimum 1.200 lei. În cazul în care la finele anului calendaristic suma depusă în anul respectiv este mai mică decât suma minimă de 1.200 lei, titularul contului nu beneficiază de prima de stat, dar pentru soldul contului se acordă dobândă.

Sumele depuse în contul individual de economii Junior Centenar, cu excepția sumelor reprezentând prima de stat, sunt purtătoare de dobândă. La soldul contului se aplică o rată de dobândă al cărei nivel se stabilește la 3% pe an. Atât prima de stat cât si dobânda se calculează și se vireaza, la scadența depozitului (când titularul contului împlinește vârsta de 18 ani), cumulat pentru anii în care s-au efectuat depuneri, în termen de 15 zile lucrătoare de la data scadenței depozitului.

Veniturile sub formă de dobânzi și prima de stat înregistrate în acest cont nu sunt impozabile.

Sumele existente în contul individual de economii Junior Centenar nu pot fi retrase până la împlinirea de către titular a vârstei de 18 ani, cu excepția următoarelor situații:

a) în cazul achitării cheltuielilor de sănătate pentru tratarea titularului contului în cazul bolilor cu risc de deces al acestuia;

b) în cazul achitării cheltuielilor pentru suportul serviciilor medico-sociale de care beneficiază titularul contului cu tulburări de dezvoltare sau pentru recuperarea medicală complexă psihoneuromotorie;

c) în cazul decesului titularului contului;

La împlinirea vârstei de 18 ani sau în situațiile excepționale prevăzute mai sus, titularul contului (reprezentantul legal al acestuia sau succesorul legal al titularului contului poate efectua retragerea totală a sumelor din cont.

De la data împlinirii vârstei de 18 ani titularul contului nu mai beneficiază de condițiile din programul guvernamental.