• Bădiță & Pop

Impozitarea veniturilor din transferuri de monede electronice

Legea nr. 30 din 10 Ianuarie 2019, Lege care aprobă Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 25/2018, a adoptat, printre altele, o procedură de impozitare a veniturilor realizate de persoanele fizice din transferuri de monede electronice (criptomonede), incluzându-le în mod expres în categoria veniturilor impozabile.

Plata impozitului se va face de către persoana care realizează venituri din transferurile de monede virtuale prin aplicarea unei cote de 10% asupra câștigului (venituri-cheltuieli) realizat, prin procedura impozitului pe venitul din alte surse (art. 114-116 Codul fiscal). Persoana fizică ce realizează aceste câștiguri va depune Declarația Unică privind impozitul pe venit și asigurările sociale.

Noua lege acordă o scutire, în sensul că sumele în câștig nu se impozitează dacă valoarea câștigului este mai mică de 200 lei/tranzacție, cu condiția ca valoarea cumulată anuală a câștigurilor să nu depășească plafonul de 600 lei.

Astfel, câștigurile din transferuri de monede electronice din cursul anului 2019 se vor declara in anul 2020.