• Bădiță & Pop

Impozitul datorat de microîntreprinderi

Societățile comerciale organizate că microîntreprinderi (cu cifra de afaceri sub un milion de euro), au obligația declarării impozitului aferent veniturilor obținute, conform Codului Fiscal. Această declarare se realizează trimestrial prin intermediul formularului fiscal 100. Pentru primul trimestru al anului 2019 (perioada ianuarie - martie), formularul trebuie depus până la data de 25 aprilie 2018. Tot până la această dată se face și plata impozitului aferent veniturilor obținute de către microîntreprinderi (data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul).

Impozituldatorat de microîntreprinderi are o cotă de 1%din cifra de afaceri obținută pentru firmele care au cel puțin un salariat și o cotă de 3%pentru firmele care nu au angajați.

Microîntreprinderile pot face deduceri de impozit de până la 20%din suma datorată, însă doar sub condiția că sponsorizările să fie făcute pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult.