• Bădiță & Pop

Impozitul pe profit

Conform Codului fiscal, societățile comerciale care plătesc impozit pe profit (firmele cu afaceri de peste un milion de euro, cu o cotă de impozitare de 16%), pot opta pentru declararea și plata impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate trimestriale.

Pentru a declara impozitul pe profit pentru primul trimestru din anul 2019, se completează formularul 100. Termenul-limită de depunere este 25 aprilie 2018. Tot până la această dată se face și plata impozitului aferent (data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul).


Microîntreprinderile care au un capital social minim de 45.000 de lei și cel puțin doi salariați au opțiunea de a trece la regimul impozitării profitului.