• Bădiță & Pop

Legea asociațiilor de proprietari

Peste o lună, la 28 Septembrie, intră în vigoare noua Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari nr. 196/2018. Cea mai importantă modificare pe care o subliniem este că președintele sau administratorul asociației de proprietari are nu numai dreptul ci și obligația solicitării notării în cartea funciară a debitelor mai vechi de 3 luni reprezentând neplata cotelor de contribuție și care depășesc valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Astfel se va institui o ipotecă imobiliară legală prin notarea acestor debite în cartea funciară a locuințelor sau spațiilor cu altă destinație cu scutirea la plată a taxei de timbru.