• Bădiță & Pop

Legea nr. 203/2018

Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale intră în vigoare astăzi. Contravenientul va putea achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului- verbal (deci nu in termen de 48 de ore ca pâna acum), jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ (deci nu jumătate din amenda aplicată prin procesul-verbal ca pâna acum), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

De asemenea, se prevede că lipsa uneia dintre mențiunile privind numele și prenumele agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, codul numeric personal al contravenientului, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată și din oficiu.