• Bădiță & Pop

Noutãți cu privire la înregistrarea în scopuri de TVA

Agenția Națională de Administrare Fiscalã a adoptat ordinul prin care simplifică semnificativ procedura de înregistrare în scopuri de TVA pentru societăți comerciale și persoane fizice autorizate. Potrivit ordinului publicat pe site-ul ANAF aici, se acordă posibilitatea persoanelor impozabile sã obținã codul de TVA în aceeași zi cu depunerea solicitării de înregistrare, fãrã a mai parcurge procedura de audiere.

Cu aplicabilitate de la 1 Februarie 2019, nouă procedurã stabilește modelul și conținutul formularului ”Declarație pe proprie rãspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA”. Această declarație se va transmite exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanțã în format PDF dar va trebui să poarte semnăturile olografe ale administratorilor și asociaților persoanei impozabile. Dovada transmiterii acestei declarații, împreună cu declarația de mențiuni (formularul 010) se vor înainta ANAF.

Dupã aprobarea deciziei de înregistrare în scopuri de TVA, ANAF va verifica acuratețea datelor înscrise în declarația pe proprie rãspundere, în termen de 15 zile de la data depunerii solicitãrii.

Această procedură va fi aplicabilă atunci când se declară că urmează să se realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depășește plafonul de scutire de 300.000 de lei sau atunci când, deși nu se va atinge plafonul, contribuabilul optează pentru aplicarea regimului normal de TVA.

Prezența procedura nu va putea fi folosită de către contribuabulii cărora le-a fost anulat codul de TVA pentru nedepunerea deconturilor, depunerea deconturilor pe zero sau din cauza inactivității.

ANAF urmãrește în acest mod creșterea conformãrii voluntare, combaterea evaziunii fiscale precum și eficientizarea activitãții administrative.