• Bădiță & Pop

Salariul minim pentru personalul cu funcții pentru care se prevede nivel de studii superioare

Tot cu referire la salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, va fi de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră.